Szkoły   STM

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


04.05.2018 r.
(piątek)
godz. 9:00

godz. 14:00

język polski (poziom podstawowy) (nowa matura – 170 min.) – sala 3 LO im. J.Słowackiego (sala 2a – szatnia)
język polski (poziom rozszerzony) (nowa matura – 180 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
07.05.2018 r.
(poniedziałek)
godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy) (nowa matura + stara matura – 170 min.) – sala 3 LO im. J.Słowackiego (sala 2a – szatnia)
08.05.2018 r.
(wtorek)
godz. 9:00

godz. 14:00

język angielski (poziom podstawowy) (nowa matura – 120 min.) – sala 3 LO im. J.Słowackiego (sala 2a – szatnia)
język angielski (poziom rozszerzony) (nowa matura – 150 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
10.05.2018 r.
(czwartek)
godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony) (nowa matura – 180 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
11.05.2018 r.
(piątek)
godz. 9:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) (nowa matura – 180 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
14.05.2018 r.
(poniedziałek)
godz. 14:00 geografia (poziom rozszerzony) (nowa matura – 180 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
16.05.2018 r.
(środa)
godz. 9:00
godz. 14:00
chemia (poziom rozszerzony) (nowa matura – 180 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
historia (poziom rozszerzony) (nowa matura – 180 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego.

KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2018 ROKU


Komunikat o przyborach

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


Język polski 15.05.2018 r. (wtorek) godz. 16:00
  16.05.2018 r. (środa) godz. 14:00
Język angielski 19.05.2018 r. (sobota) godz. 9:00

Listy Słuchaczy przystępujących do egzaminu ustnego z języka polskiego z podziałem na wtorek i środę dostępne są w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5). Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w celu zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem egzaminu ustnego z języka polskiego.

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego. Egzamin odbędzie się w sali 1 przy ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie).

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO


Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – 3.07.2018 r.