Szkoły   STM

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


04.05.2017 r. (czwartek):

godz. 9:00 – język polski (poziom podstawowy) (nowa matura – 170 min.) – sala 4 LO im. J.Słowackiego

godz. 14:00 – język polski (poziom rozszerzony) (nowa matura – 180 min.) – sala 4 LO im. J.Słowackiego

05.05.2017 r. (piątek):

godz. 9:00 – matematyka (poziom podstawowy) (nowa + stara matura – 170 min.) – sala 4 LO im. J.Słowackiego

08.05.2017 r. (poniedziałek):

godz. 9:00 – język angielski (poziom podstawowy) (nowa matura – 120 min.) – sala 4 LO im. J.Słowackiego

godz. 14:00 – język angielski (poziom rozszerzony) (nowa matura – 150 min.) – sala 4 LO im. J.Słowackiego

09.05.2017 r. (wtorek):

godz. 9:00 – matematyka (poziom rozszerzony) (nowa matura – 180 min.) – sala 1 LO im. J.Słowackiego

12.05.2017 r. (piątek):

godz. 9:00 – biologia (poziom rozszerzony) (nowa matura – 180 min.) – sala 1 LO im. J.Słowackiego

15.05.2017 r. (poniedziałek):

godz. 9:00 – historia (poziom rozszerzony) (nowa matura – 180 min.) – sala 1 LO im. J.Słowackiego

16.05.2017 r. (wtorek):

godz. 9:00 – chemia (poziom rozszerzony) (nowa matura – 180 min.) – sala 1 LO im. J.Słowackiego

godz. 14:00 – geografia (poziom rozszerzony) (nowa matura – 180 min.) – sala 1 LO im. J.Słowackiego

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego.

KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I  PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2017 ROKU.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


Język polski – 18.05.2017 r. (czwartek) godz. 15:30.

Język angielski – 25.05.2017 r. (czwartek) godz. 15:00.

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego.

Egzamin odbędzie się w Kamienicy Kupieckiej (Al. NMP 24 lok. 13).

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO


Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – 30.06.2017 r.