Szkoły   STM

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


08.06.2020 r. (poniedziałek) godz. 9:00 język polski (poziom podstawowy, 170 min.) – sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
godz. 14:00 język polski (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
     
09.06.2020 r. (wtorek) godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy, 170 min.) – sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
     
10.06.2020 r. (środa) godz. 9:00 język angielski (poziom podstawowy, 120 min.) – sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
godz. 14:00 język angielski (poziom rozszerzony, 150 min.) – sala 1 ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
     
16.06.2020 r. (wtorek) godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
     
17.06.2020 r. (środa) godz. 9:00 chemia (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
     
19.06.2020 r. (piątek) godz. 9:00 geografia (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

 

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2020 ROKU


Komunikat o przyborach

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – do 11.08.2020 r.