Szkoły   STM

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


04.05.2021 r. (wtorek) godz. 9:00 język polski (poziom podstawowy, 170 min.) – sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
     
05.05.2021 r. (środa) godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy, 170 min.) – sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
     
06.05.2021 r. (czwartek) godz. 9:00 język angielski (poziom podstawowy, 120 min.) – sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
     
07.05.2021 r. (piątek) godz. 9:00 język angielski (poziom rozszerzony, 150 min.) – sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
     
11.05.2021 r. (wtorek) godz. 14:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
     
12.05.2021 r. (środa) godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
     
13.05.2021 r. (czwartek) godz. 9:00 geografia (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
     
17.05.2021 r. (poniedziałek) godz. 9:00 historia (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)

 

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2021 ROKU


Komunikat o przyborach

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 05.07.2021 r.