Szkoły   STM

Informacja dla maturzystów

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego STM w Częstochowie informuje o terminach egzaminu maturalnego oraz o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin maturalny. Poniżej zamieszczone zostają pliki zawierające ww. informacje.