Szkoły   STM

Egzaminy zawodowe styczeń 2023

Terapeuta zajęciowy

Egzamin praktyczny – dokumentacja Formuła 2019 MED.13

09.01.2023 r. poniedziałek

godz. 9:00  – osoby zdające: Dorota, Bożena, Barbara

Egzamin teoretyczny– komputerowy Formuła 2019 MED.13

11.01.2023 r. środa, sala 204

godz. 14:00  – osoby zdające: Barbara

 

Technik masażysta

Egzamin teoretyczny- pisemny Formuła 2017 MS.01

10.01.2023 wtorek

godz. 14:00 – osoby zdające: Yurii

 

Egzamin teoretyczny komputerowy – pisemny Formuła 2019 MED.10

11.01.2023 środa, sala 204

godz. 12:00- osoba zdająca: Volodymyr, Tetiana

Egzamin praktyczny– wykonanie Formuła 2019 MED. 10

14.01.2023 sobota,

godz. 8:00- osoby zdające: Volodymyr, Tetiana

 

Opiekun medyczny

Egzamin teoretyczny komputerowy – pisemny Formuła 2019 MED.14

11.01.2023 środa, sala 204

godz. 8:00- osoby zdające: Renata, Łukasz, Marta, Agnieszka, Aleksandra, Paulina, Teresa

godz. 10:00- osoby zdające: Mariusz, Joanna, Krzysztof,  Grzegorz, Tomasz, Anna, Anastasiia

godz. 12:00- osoby zdające: Marek, Larysa, Oliwia, Vsevolod

 

Egzamin praktyczny – wykonanie Formuła 2019 MED.14

16.01.2023 poniedziałek,

I zmiana godz. 8:00- osoby zdające: Renata, Łukasz,

II zmiana godz. 11:00- osoby zdające: Aleksandra, Paulina

III zmiana godz. 14:00- osoby zdające: Teresa, Agnieszka

IV zmiana godz. 17:00- osoby zdające: Marta, Tomasz

 

17.01.2022 wtorek,

I zmiana godz. 8:00- osoby zdające: Larysa, Anastasiia

II zmiana godz. 11:00- osoby zdające: Mariusz, Joanna

III zmiana godz. 14:00- osoby zdające: Anna, Krzysztof

IV zmiana godz. 17:00- osoby zdające: Oliwia, Grzegorz

 

18.01.2023 r.

I zmiana godz. 8:00- osoby zdające: Marek, Vsevolod

Egzamin praktyczny – wykonanie Formuła 2019 MED.03

18.01.2023 r.

II zmiana godz. 11:00- osoby zdające: Katarzyna, Bartosz (Żak)