Szkoły   STM

EGZAMIN MATURALNY – wyniki egzaminu maturalnego, egzamin w terminie poprawkowym

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Także 30 czerwca o godz. 9:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek, godz. 9:00)
2. Część ustna – 24-28 sierpnia 2015 r.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 7 lipca br. oświadczenia absolwenta o woli ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.