Szkoły   STM

Egzamin maturalny 2020 – termin poprawkowy

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 roku (wtorek) godz. 14:00 (ul. Kilińskiego 5, Częstochowa).

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 minut przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego.

Przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa przed wejściem do szkoły.