Szkoły   STM

Egzamin maturalny 2019 – wyniki, termin poprawkowy

Wyniki egzaminu maturalnego i świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5) od dnia 4 lipca 2019 roku po godz. 12:00. Także 4 lipca od godz. 08:00 na stronie www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdających → Serwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:
1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 9:00 (sala 1, ul. Kilińskiego 5)
2. Część ustna – 20 – 21 sierpnia 2019 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym: Zał. 7a (nowa matura) lub Zał. 7b (stara matura) do pobrania na stronie www.oke.jaworzno.pl – Wnioski i druki.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.