Szkoły   STM

Turniej gamingowy


ogłaszają turniej gamingowy dla uczniów klas ósmych oraz siódmych szkół podstawowych w League of Legends.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie 5-osobowej drużyny poprzez wysłanie e-maila na adres technikum@stm.edu.pl lub liceum@stm.edu.pl z następującymi danymi: imię i nazwisko oraz  nick uczestnika.

Zapisy od 25.04.2022 r. do 3.05.2022 r.  

Szczegółowe informacje dotyczące formuły turnieju zostaną zamieszczone na FB szkół oraz stronie internetowej www.stm.edu.pl.

Finał turnieju przewidziany jest w dniu 13 maja 2022 r. podczas dnia otwartego Liceum i Technikum STM w Częstochowie, ul. Nadrzeczna 7, tel. 34 3070003.

Do wygrania !!!

Cenne nagrody na zakup sprzętu komputerowego:

5 x 100 zł

5 x 75 zł

5 x 50 zł