Szkoły   STM

Do wiadomości pracowników STM Sp. z o.o.

Poniżej zamieszczamy materiały informacyjne i dokumenty dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. W przypadku rezygnacji z dołączenia do PPK prosimy o przesłanie skanu podpisanej deklaracji o rezygnacji do 10.11.2020r. do godz. 15:00.

PPK Aviva – Informacje ogólne o PPK

PPK Broszura dla pracownika

PPK Rekomendacja

PPK Ulotka dla pracownika

PPK Wniosek – deklaracja o rezygnacji z PPK

PPK Wniosek o zawarcie umowy PPK 55-70 lat