Szkoły   STM

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Słuchaczy Szkoły Medycznej STM i Policealnego Studium Edukacji Społecznej i Ekonomii, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2018 r. informujemy, że 18 lutego 2018 roku upływa termin składania deklaracji.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Kilińskiego 5 w Częstochowie.