Szkoły   STM

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Słuchaczy Szkoły Medycznej STM i Policealnej Szkoły Medycznej STM w Częstochowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec – lipiec 2021 r. informujemy, że 7 lutego 2021 roku upływa termin składania deklaracji.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Nadrzecznej 7 w Częstochowie.