Szkoły   STM

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (SESJA MAJ – CZERWIEC)

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie upływa dnia 30.01.2016 r.