Szkoły   STM

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

Termin składania wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego upływa 30.09.2015r.

Słuchaczom Liceum Ogólnokształcącego STM, którzy zamierzają przystąpić w maju 2016r. do egzaminu maturalnego przypominamy, że 30.09.2015r. upływa termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 07.02.2016r.

Prosimy o bezwzględne dotrzymanie terminów.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły przy Al. NMP 24 lok. 13.