Szkoły   STM

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Szkoły Twórczego Myślenia, którzy zamierzają przystąpić w maju 2020 roku do egzaminu maturalnego informujemy, że 30.09.2019 roku upływa termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Kilińskiego 5 w Częstochowie.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 07.02.2020 roku.

Deklaracja maturalna EM 2020 Zalacznik 1a