Szkoły   STM

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego STM, którzy zamierzają przystąpić w maju 2017 roku do egzaminu maturalnego informujemy, że 30.09.2016r. upływa termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły przy Al. NMP 24 lok.13.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 07.02.2017r.