Szkoły   STM

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Szkoły Twórczego Myślenia, którzy zamierzają przystąpić w maju 2021 roku do egzaminu maturalnego informujemy, że 30 września 2020 roku upływa termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły.
Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 7 lutego 2021 roku.

EM 2021 Zalacznik 1a