Szkoły   STM

ODBIÓR ŚWIADECTW

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Szkoły Twórczego Myślenia informuje, że świadectwa ukończenia szkoły można odbierać od dnia 1 czerwca 2020 roku w sekretariacie przy ul. Kilińskiego 5 w Częstochowie.