Szkoły   STM

TERMINY ZJAZDÓW – Szkoła Policealna PSESiE

I rok 25,26.02.2017 r. 11, 12.03.2017 r. 25,26.03.2017 r. 08,09.04.2017 r. 29,30.04.2017 r. 13,14.05.2017  r. 27,28.05.2017 r. 17,18.06.2017 r. II rok 18,19.02.2017 r. 04,05.03,2017 r. 18,19.03.2017 r. 01,02.04.2017 r. 22,23.04.2017 r. 06,07.05.2017 r. 20,21.05.2017 r. 10,11.06.2017 r.