Szkoły   STM

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PISEMNA: 12.01.2017 r. godz. 14.00 (czas trwania egzaminu - 60 min.) - Technik masażysta (Z.1), Opiekun medyczny (Z.4) w sali nr 102 (ul. Kilińskiego 5) 12.01.2017 r. godz. 10.00 (czas trwania egzaminu - 60 min.) - Technik administracji (A.68) w sali nr 102 (ul. Kilińskiego 5) CZĘŚĆ PRAKTYCZNA: 09.01.2017 r. godz. 9.00 (czas trwania egzaminu - 180 min.) - Technik administracji (A.68) w sali nr 101 (ul. Kilińskiego 5) 09.01.2017 r. godz. 13.00 (czas trwania egzaminu - 120 min.) - Technik  bezpieczeństwa i higieny pracy (Z.13) w sali nr 101 (ul. Kilińskiego 5) 30.01.2017 r. godz. 12.00 (czas trwania egzaminu - 120 min.) - Technik masażysta (Z.1) w sali numer numer 105 (ul. Kilińskiego 5) 31.01.2017 r. godz. 12.00 (czas trwania egzaminu - 120 min.) - Opiekun medyczny (Z.4) w pracowni opiekuna medycznego TEB Edukacja (ul. Pułaskiego 4/6)   Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu zawodowego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość i czarnym długopisem.   Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2017 r. - 31.03.2017 r.