Szkoły   STM

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) sesja styczeń-luty

Część pisemna - 14.01.2016 roku
 • Technik masażysta ( Z.1) - godz. 14.00 w sali numer 2 a w LO im. J. Słowackiego
 • Opiekun medyczny (Z.4) - godz. 14.00 w sali numer 2 a w LO im. J. Słowackiego
 • Opiekun w domu pomocy społecznej (Z.6) - godz. 14.00 w sali numer 2 a w LO im. J. Słowackiego
 • Technik usług kosmetycznych (A.61) - godz. 12.00 w sali numer 15 w LO im. J. Słowackiego
 • Technik BHP (Z.13) - godz. 12.00 w sali numer 15 w LO im. J. Słowackiego
Część praktyczna:
 • Technik masażysta (Z.1) - wykonanie (120 min.), 12.02.2016r., zmiana 2 godz. - 12.00 w pracowni technika masażysty (ul. Kilińskiego 5)
 • Opiekun medyczny (Z.04) - wykonanie (120 min.) 11.02.2016 r., zmiana 1 - godz. 8.00, zmiana 2 - godz.12.00, zmiana 3 - godz. 16.00 w TEBie w pracowni opiekuna medycznego ( ul. Pułaskiego 4/6)
 • Opiekun w domu pomocy społecznej (Z.06) - wykonanie (120 min.) 05.02.2016 r., zmiana 1 -godz. 8.00, zmiana 2 - godz. 12.00 w sali numer 105 (ul. Kilińskiego 5)
 • Technik usług kosmetycznych (A.61) - dokumentacja (120 min.) 15.01.2016 r., godz. 13.00 w sali numer 2 a w LO im. J. Słowackiego
 • Technik BHP (Z.13) - dokumentacja (120 min.) 15.01.2016 r., godz. 13.00 w sali numer 2 a w LO im. J. Słowackiego
 • Technik administracji (A.68) - dokumentacja (180 min.) 15.01.2016r., godz. 9.00 w sali numer 16 a w LO im. J. Słowackiego
* wykonanie - zaliczenie w praktyce, dokumentacja - forma pisemna zaliczenia Wykaz przyborów pomocniczych dla kierunków technik BHP i technik administracji, z których zdający mogą korzystać na egzaminie zawodowym w części praktycznej: kalkulator z podstawowymi funkcjami matematycznymi. Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 min. przed rozpoczęciem  egzaminu zawodowego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość i czarnym długopisem.