Szkoły   STM

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) sesja maj – lipiec

Część pisemna - 17.06.2016 roku
 • Technik masażysta (Z.1) - godz. 14.00 w sali numer 3 (LO im. J. Słowackiego)
 • Opiekun medyczny (Z.4) - godz. 14.00 w sali numer 3 (LO im. J. Słowackiego)
 • Opiekunka dziecięca (Z.11) - godz. 14.00 w sali numer 3 (LO im. J. Słowackiego)
 • Technik administracji (A.68) - godz. 10.00 w sali numer 1 (LO im. J. Słowackiego)
Część praktyczna:
  • Technik masażysta (Z.1) - wykonanie (120 min.) 27.06.2016 r. zmiana 1 - godz. 8.00, zmiana 2 - godz. 12.00, zmiana 3 - godz. 16.00 w sali numer 105 (ul. Kilińskiego 5)
  • Opiekun medyczny (Z.4) - wykonanie (120 min.) 29.06.2016 r. zmiana 1 - godz. 8.00, zmiana 2 - godz. 12.00, zmiana 3 - godz. 16.00 w pracowni opiekuna medycznego (TEB ul. Pułaskiego 4/6)
  • Opiekunka dziecięca (Z.11) - wykonanie (180 min.) 22.06.2016 r. zmiana 1 - godz. 9.00, zmiana 2 - godz.15.00 w sali numer 105 (ul. Kilińskiego 5)
  • Technik administracji (A.68) - dokumentacja ( 180 min.) 23.06.2016 r. godz. 9.00 w sali numer 1 (LO im. J. Słowackiego). Materiały i przybory pomocnicze - kalkulator z podstawowymi funkcjami matematycznymi.
Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 min. przed rozpoczęciem  egzaminu zawodowego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość i czarnym długopisem.