Szkoły   STM

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów (stary egzamin)

ETAP PISEMNY
  • 15 czerwca 2015 roku (poniedziałek) godz. 12.00 (sala 1 Kamienica Kupiecka)
ETAP PRAKTYCZNY
  • 16 czerwca 2015 roku (wtorek) godz. 9.00 - technik administracji (sala 1 Kamienica Kupiecka)
  • 17 czerwca 2015 roku (środa) godz. 9.00 - opiekunka dziecięca, technik masażysta (sala 1 Kamienica Kupiecka)
Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu zawodowego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Poniżej znajduje się wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu zawodowego