Szkoły   STM

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego należy składać w sekretariacie szkoły (Al. NMP 24 lok. 13)   NOWY EGZAMIN: do dnia 16.02.2017 r.   STARY EGZAMIN: do dnia 20.12.2016 r.