Szkoły   STM

Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( STARY EGZAMIN)

Etap praktyczny - 13.06.2017 r. godz. 9.00 w sali numer 101 (ul. Kilińskiego 5) (czas trwania egzaminu 180 minut)  - technik administracji 343[01]. Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu zawodowego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość i czarnym długopisem. Przybory pomocnicze na egzamin zawodowy: kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – 25.08.2017 r.