Technikum STM

Technikum STM

Szkoły technikum dają ci zawódStudentka

Technikum STM w Częstochowie zaprasza na kierunki przygotowujące do pracy w zawodach:

  • Technik informatyk
  • Technik logistyk

Oferta edukacyjna szkoły skierowana jest do absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.

Proponujemy naukę w szkole 4-letniej dla absolwentów gimnazjów i 5-letniej dla tych, którzy ukończyli szkołę podstawową.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz wykładowców akademickich.

W pracy z młodzieżą nauczyciele Technikum STM w Częstochowie wykorzystują
nowoczesne metody i techniki nauczania.

Szkoła wyposażona jest w liczne pomoce naukowe, tablice multimedialne, rzutniki, komputery stacjonarne oraz laptopy.

Zapraszamy do Technikum STM w Częstochowie (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej ul. Nadrzeczna 7): wirtualny spacer

Osoby, które ukończą Technikum STM w Częstochowie mają możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz świadectwa maturalnego, uprawniającego do studiowania w szkołach wyższych.

Oferujemy praktyki w renomowanych firmach informatycznych na terenie Częstochowy.

Proponujemy także stypendia fundowane przez Grupę Lew i mpay.

Nauka w szkołach technikum jest bezpłatna