EGZAMIN MATURALNY – TERMIN POPRAWKOWY

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego STM przypomina, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się:

  • część pisemna ze wszystkich przedmiotów- 21 sierpnia 2018 roku o godz. 9:00.

Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość, długopisem z czarnym wkładem oraz przyborami pomocniczymi, z których mogą korzystać zdający egzamin maturalny. Egzamin pisemny odbędzie się w sali numer 1 i 2 (obok sekretariatu) przy ul. Kilińskiego 5 w Częstochowie. 

Egzamin maturalny – wyniki, termin poprawkowy.

Wyniki egzaminu maturalnego i świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5) od dnia 3 lipca 2018 roku. Także 3 lipca uruchomiany został na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:
1. Część pisemna - 21 sierpnia 2018 roku (godz. 9:00)
2. Część ustna - 21-22 sierpnia 2018 roku.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników tj. do dnia 10 lipca 2018 roku pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (Zał. 7a_N lub Zał. 7b_S).

Zal_7a_Oswiadczenie_o_przystapieniu_do_egzaminu_poprawkowego_NF
Zal_7b_S_Oswiadczenie_o_przystapieniu_do_egzaminu_poprawkowego_SF

 

Godziny pracy sekretariatu

W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły będzie czynny:

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 16:00

Sobota

nieczynne

Niedziela

nieczynne

 

26.05.2018 r.

Dyrekcja Szkół STM informuje, że dnia 26.05.2018 r. (sobota) sekretariat szkoły będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

WEEKEND MAJOWY – Sekretariat Szkoły nieczynny

Dyrekcja Szkoły informuje, że od dnia 01.05.2018 r. - 03.05.2018 r. sekretariat będzie nieczynny.

W dniach 30.04.2018 r. i 04.05.2018 r. sekretariat czynny od 8.00 do 16.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


04.05.2018 r.
(piątek)
godz. 9:00

godz. 14:00

język polski (poziom podstawowy) (nowa matura - 170 min.) - sala 3 LO im. J.Słowackiego (sala 2a - szatnia)
język polski (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
07.05.2018 r.
(poniedziałek)
godz. 9:00
matematyka (poziom podstawowy) (nowa matura + stara matura - 170 min.) - sala 3 LO im. J.Słowackiego (sala 2a - szatnia)
08.05.2018 r.
(wtorek)
godz. 9:00

godz. 14:00

język angielski (poziom podstawowy) (nowa matura - 120 min.) - sala 3 LO im. J.Słowackiego (sala 2a - szatnia)
język angielski (poziom rozszerzony) (nowa matura - 150 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
10.05.2018 r.
(czwartek)
godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
11.05.2018 r.
(piątek)
godz. 9:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
14.05.2018 r.
(poniedziałek)
godz. 14:00 geografia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
16.05.2018 r.
(środa)
godz. 9:00
godz. 14:00
chemia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
historia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego.


KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2018 ROKU


Komunikat o przyborach

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


Język polski 15.05.2018 r. (wtorek) godz. 16:00
  16.05.2018 r. (środa) godz. 14:00

Język angielski

19.05.2018 r. (sobota)

godz. 9:00


Listy Słuchaczy przystępujących do egzaminu ustnego z języka polskiego z podziałem na wtorek i środę dostępne są w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5). Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w celu zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem egzaminu ustnego z języka polskiego.

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego. Egzamin odbędzie się w sali 1 przy ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie).

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO


Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - 3.07.2018 r.

Informacja dla Słuchaczy przystępujących do egzaminu maturalnego

Harmonogram egzaminów w 2018 r.

Przerwa świąteczna

Dyrekcja Szkół STM informuje, że od 29 marca 2018 roku (tj. czwartek) do 3 kwietnia 2018 roku (tj. wtorek) obowiązuje przerwa świąteczna. W tych dniach sekretariat szkoły będzie nieczynny.

W dniu 28 marca 2018 roku (tj. środa) sekretariat szkoły będzie czynny od 8:00 do 16:00.

Życzymy Wszystkim Wesołych Świąt!!!

 

Matura 2018 – hasła dla zdających

Od 22 lutego - 12:00 do 28 lutego OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY→ serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.

Loginy i hasła dla maturzystów można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5).

Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.