Nauczanie zdalne

Drodzy Słuchacze.

W zakładkach "nauczanie zdalne" znajdziecie materiały do pobrania. Każda ze szkół ma swoją osobną zakładkę.

Czerwonym kolorem zaznaczone są grupy, a zielonym przedmioty.

Poniżej zamieszczamy listę nauczycieli i ich adresy meilowe, w razie potrzeby odsyłania zadanych prac.

Materiały będą zamieszczane na bieżąco.

Adresy meilowe do nauczycieli

Adresy e-mail nauczycieli LO

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


08.06.2020 r. (poniedziałek) godz. 9:00 język polski (poziom podstawowy, 170 min.) - sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
godz. 14:00 język polski (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
     
09.06.2020 r. (wtorek) godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy, 170 min.) - sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
     
10.06.2020 r. (środa) godz. 9:00 język angielski (poziom podstawowy, 120 min.) - sala 1 ul. Nadrzeczna 7 (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej)
godz. 14:00 język angielski (poziom rozszerzony, 150 min.) - sala 1 ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
     
16.06.2020 r. (wtorek) godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
     
17.06.2020 r. (środa) godz. 9:00 chemia (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
     
19.06.2020 r. (piątek) godz. 9:00 geografia (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

 

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2020 ROKU


Komunikat o przyborach

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO


Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego - do 11.08.2020 r.

Komunikat dla Maturzystów

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEN w sprawie organizacji egzaminów maturalnych.

http://-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

ODBIÓR ŚWIADECTW

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Szkoły Twórczego Myślenia informuje, że świadectwa ukończenia szkoły można odbierać od dnia 1 czerwca 2020 roku w sekretariacie przy ul. Kilińskiego 5 w Częstochowie.

Zaktualizowany harmonogram egzaminu maturalnego

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Harmonogram egzaminów CZERWIEC

Przerwa świąteczna

Dyrekcja Szkół STM informuje, że od 9.04. do 14.04.2020 r. obowiązuje wiosenna przerwa świąteczna.

Wszystkim Słuchaczom, Nauczycielom oraz Pracownikom Szkół życzymy wesołych świąt 😉

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN od środy 25 marca 2020 roku w naszych szkołach będzie kontynuowane zdalne nauczanie zgodne z podstawą programową poszczególnych przedmiotów nauczania dające nauczycielom możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Zawieszenie zajęć edukacyjnych do odwołania!!!!

Informacja o zawieszeniu zajęć w szkołach

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W załączeniu komunikat o zawieszeniu zajęć:

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Jednocześnie informujemy, że sekretariaty szkół przy ul. Kilińskiego 5 oraz ul. Nadrzecznej 7 od dnia 13 marca 2020 r. będą nieczynne do odwołania.

W ważnych sprawach proszę dzwonić pod numer telefonu 502-724-446 w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiana godzin pracy sekretariatu

Informujemy, że od dnia 2 marca 2020 roku sekretariat szkoły przy ul. Kilińskiego 5 będzie czynny:

Poniedziałek

8:00 - 16:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 18:00

Sobota

8:30 - 12:30

Niedziela

nieczynne