Godziny pracy sekretariatu

W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły będzie czynny:

Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 17:00
Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 8:30 - 12:30
Niedziela nieczynne

Egzamin maturalny 2019 – wyniki, termin poprawkowy

Wyniki egzaminu maturalnego i świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5) od dnia 4 lipca 2019 roku po godz. 12:00. Także 4 lipca od godz. 08:00 na stronie www.oke.jaworzno.pl w Serwisie dla zdających → Serwis maturzysty zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku.


Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:
1. Część pisemna - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 9:00
2. Część ustna - 20 - 21 sierpnia 2019 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).


Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym: Zał. 7a (nowa matura) lub Zał. 7b (stara matura) do pobrania na stronie www.oke.jaworzno.pl - Wnioski i druki.


Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

ODBIÓR ŚWIADECTW

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego STM informuje, że świadectwa ukończenia szkoły można odbierać w sekretariacie przy ul. Kilińskiego 5 w Częstochowie.

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


06.05.2019 r. (poniedziałek) godz. 9:00 język polski (poziom podstawowy, 170 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
godz. 14:00 język polski (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

07.05.2019 r. (wtorek)

godz. 9:00

matematyka (poziom podstawowy, 170 min.) - sala 6 LO im. J.Słowackiego (sala 5 - szatnia)

08.05.2019 r. (środa)

godz. 9:00

język angielski (poziom podstawowy, 120 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
godz. 14:00 język angielski (poziom rozszerzony, 150 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

09.05.2019 r. (czwartek)

godz. 9:00

matematyka (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
godz. 14:00 filozofia (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

10.05.2019 r. (piątek)

godz. 9:00

biologia (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

13.05.2019 r. (poniedziałek)

godz. 9:00

chemia (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
godz. 14:00 informatyka (poziom rozszerzony, cz. I 60 min. cz. II 150 min.) - sala 3.03 (III piętro) TEB Częstochowa Pułaskiego 4/6

15.05.2019 r. (środa)

godz. 9:00

geografia (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

 

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2019 ROKU


Komunikat o przyborach

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


Język polski 21.05.2019 r. (wtorek) godz. 16:00
Język angielski 23.05.2019 r. (czwartek) godz. 16:00

 

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego. Egzaminy odbędą się w sali 1 przy ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie).

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO


Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - 04.07.2019 r.

Informacja dla Słuchaczy przystępujących do egzaminu maturalnego

Harmonogram egzaminow w 2019r.

Przerwa Świąteczna

Informujemy, iż od 18.04.2019 r. do 23.04.2019 r. obowiązuje przerwa świąteczna. W związku z tym sekretariat szkoły będzie nieczynny. Zapraszamy po świętach 24.04.2019 r. Przy okazji pragniemy życzyć naszym Słuchaczom oraz ich Rodzinom pełnych nadziei i wiary Świąt, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole, oraz smacznego święconego jajka .

Casting!

CZĘSTOCHOWA 23.03.19 SOBOTA

CASTING DO FILMU "ZIEJA"!

Agencja Aktorska Sceneria ma zaszczyt zaprosić państwa na CASTING do filmu historycznego pt. "ZIEJA", który odbędzie się dnia 23.03 w szkole STM ul.Kilińskiego 5.
START godzina 12.00

Ponieważ zdjęcia będą realizowane w Częstochowie oraz okolicach, zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców Częstochowy oraz okolic.
Z racji osadzenia akcji filmu od lat 20. do 80. XX wieku, wymagany jest odpowiedni, klasyczny wygląd.

 

Matura 2019 – hasła dla zdających

Od 22 lutego - 12:00 do 28 lutego OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY → serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.

Loginy i hasła dla maturzystów można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5).

Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.

TERMINY ZJAZDÓW – Liceum Ogólnokształcące

ROK SZKOLNY 2018/2019 - semestr letni

II, III KLASA

09, 10.02.2019 r.

02, 03.03.2019 r.

16, 17.03.2019 r.

30, 31.03.2019 r.

13, 14.04.2019 r.

18, 19.05.2019 r.

01, 02.06.2019 r.

15, 16.06.2019 r.