Egzamin maturalny – wyniki, termin poprawkowy.

Wyniki egzaminu maturalnego i świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5) od dnia 3 lipca 2018 roku. Także 3 lipca uruchomiany został na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:
1. Część pisemna - 21 sierpnia 2018 roku (godz. 9:00)
2. Część ustna - 21-22 sierpnia 2018 roku.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników tj. do dnia 10 lipca 2018 roku pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (Zał. 7a_N lub Zał. 7b_S).

Zal_7a_Oswiadczenie_o_przystapieniu_do_egzaminu_poprawkowego_NF
Zal_7b_S_Oswiadczenie_o_przystapieniu_do_egzaminu_poprawkowego_SF

 

Godziny pracy sekretariatu

W okresie wakacyjnym sekretariat szkoły będzie czynny:

Poniedziałek

8:00 - 18:00

Wtorek

8:00 - 18:00

Środa

8:00 - 18:00

Czwartek

8:00 - 18:00

Piątek

8:00 - 16:00

Sobota

nieczynne

Niedziela

nieczynne

 

26.05.2018 r.

Dyrekcja Szkół STM informuje, że dnia 26.05.2018 r. (sobota) sekretariat szkoły będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

WEEKEND MAJOWY – Sekretariat Szkoły nieczynny

Dyrekcja Szkoły informuje, że od dnia 01.05.2018 r. - 03.05.2018 r. sekretariat będzie nieczynny.

W dniach 30.04.2018 r. i 04.05.2018 r. sekretariat czynny od 8.00 do 16.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


04.05.2018 r.
(piątek)
godz. 9:00

godz. 14:00

język polski (poziom podstawowy) (nowa matura - 170 min.) - sala 3 LO im. J.Słowackiego (sala 2a - szatnia)
język polski (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
07.05.2018 r.
(poniedziałek)
godz. 9:00
matematyka (poziom podstawowy) (nowa matura + stara matura - 170 min.) - sala 3 LO im. J.Słowackiego (sala 2a - szatnia)
08.05.2018 r.
(wtorek)
godz. 9:00

godz. 14:00

język angielski (poziom podstawowy) (nowa matura - 120 min.) - sala 3 LO im. J.Słowackiego (sala 2a - szatnia)
język angielski (poziom rozszerzony) (nowa matura - 150 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
10.05.2018 r.
(czwartek)
godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
11.05.2018 r.
(piątek)
godz. 9:00 wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
14.05.2018 r.
(poniedziałek)
godz. 14:00 geografia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
16.05.2018 r.
(środa)
godz. 9:00
godz. 14:00
chemia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
historia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego.


KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2018 ROKU


Komunikat o przyborach

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


Język polski 15.05.2018 r. (wtorek) godz. 16:00
  16.05.2018 r. (środa) godz. 14:00

Język angielski

19.05.2018 r. (sobota)

godz. 9:00


Listy Słuchaczy przystępujących do egzaminu ustnego z języka polskiego z podziałem na wtorek i środę dostępne są w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5). Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny w celu zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem egzaminu ustnego z języka polskiego.

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego. Egzamin odbędzie się w sali 1 przy ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie).

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO


Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - 3.07.2018 r.

Informacja dla Słuchaczy przystępujących do egzaminu maturalnego

Harmonogram egzaminów w 2018 r.

Przerwa świąteczna

Dyrekcja Szkół STM informuje, że od 29 marca 2018 roku (tj. czwartek) do 3 kwietnia 2018 roku (tj. wtorek) obowiązuje przerwa świąteczna. W tych dniach sekretariat szkoły będzie nieczynny.

W dniu 28 marca 2018 roku (tj. środa) sekretariat szkoły będzie czynny od 8:00 do 16:00.

Życzymy Wszystkim Wesołych Świąt!!!

 

Matura 2018 – hasła dla zdających

Od 22 lutego - 12:00 do 28 lutego OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY→ serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.

Loginy i hasła dla maturzystów można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5).

Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.

TERMINY ZJAZDÓW – Liceum Ogólnokształcące

ROK SZKOLNY 2017/2018 - semestr letni


I KLASA

24, 25.02.2018 r.
10, 11.03.2018 r.
24, 25.03.2018 r.
14, 15.04.2018 r.
28, 29.04.2018 r.
12, 13.05.2018 r.
02, 03.06.2018 r.
16, 17.06.2018 r.

II, III KLASA

17, 18.02.2018 r.
03,04.03.2018 r.
17, 18.03.2018 r.
07, 08.04.2018 r.
21, 22.04.2018 r. - ostatni zjazd III LO
05, 06.05.2018 r.
26, 27.05.2018 r.
09, 10.06.2018 r.