Szkoła Policealna PSESIE

Technik administracji II rok IV semestr

Sobota, 17 lutego 2018

800 – 1145

Podstawy prawa administracyjnego

mgr M. Lichterowicz
Sala 5 (LO im. J. Słowackiego)
1145 – 1615

Postępowanie w administracji

mgr M. Lichterowicz
Sala 5 (LO im. J. Słowackiego)

Niedziela, 18 lutego 2018

800 – 1530

Podstawy prawa pracy

mgr M. Długosz-Kowalska
Sala 5 (LO im. J. Słowackiego)
Drukuj plan zajęć