Szkoła Medyczna STM

Technik masażysta I rok II semestr

Zajęcia w każdym tygodniu

od 22.02.2017 r. do 23.06.2017 r.

Dni wolne:

13.04.2017 r. – 18.04.2017 r.
01.05.2017 r. – 03.05.2017 r.
04.06.2017 r.
15.06.2017 r.

Praktyka zawodowa:

04.05.2017 r. – 17.05.2017 r.

PONIEDZIAŁEK

1630 – 1930

Bezpieczeństwo i higiena pracy

mgr K. Zagórski
s. 105 ul. Kilińskiego 5
Zajęcia w terminach: 20.03.2017 r., 03.04.2017 r., 05.06.2017 r., 19.06.2017 r.

WTOREK

1430 – 1730

Anatomia z fizjologią

mgr B. Maźniak
s. 103 ul. Kilińskiego 5
Uwaga! Zajęcia od dnia 28.02.2017 r.
1730 – 1900

Propedeutyka zdrowia

mgr B. Maźniak
s. 103 ul. Kilińskiego 5
Uwaga! Zajęcia od dnia 28.02.2017 r.

ŚRODA

1745 – 2000

Wychowanie fizyczne

mgr J. Swatek
sala gimnastyczna LO im. J. Słowackiego

PIĄTEK

1445 – 1615

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

mgr J. Żytniak
s. 105 ul. Kilińskiego 5
1615 – 1830

Pracownia masażu

mgr A. Bubula
s. 105 ul. Kilińskiego 5
Uwaga! W dniu 24.02.2017 r. zajęcia od godziny 18.30
Uwaga! W dniu 28.04.2017 r. zajęcia od godziny 18.30
Uwaga! W dniu 02.06.2017 r. zajęcia zostają odwołane.
Uwaga! W dniu 09.06.2017 r. zajęcia zostają odwołane.
1830– 2000

Teoretyczne podstawy masażu

mgr A. Bubula
s. 105 ul. Kilińskiego 5
Uwaga! W dniu 02.06.2017 r. zajęcia zostają odwołane.
Uwaga! W dniu 09.06.2017 r. zajęcia zostają odwołane.

SOBOTA

800 – 1145

Pracownia masażu

mgr A. Bubula
s. 105 ul. Kilińskiego 5
Uwaga! W dniu 03.06.2017 r. zajęcia zostają odwołane.
Uwaga! W dniu 10.06.2017 r. zajęcia zostają odwołane.
1145 – 1445

Wybrane zagadnienia kliniczne

mgr B. Maźniak
Zajęcia w terminach: 01.04.2017 r., 29.04.2017 r., – w sali 6 LO im. J. Słowackiego
29.05.2017 r. (poniedziałek) 14.30 – 17.30,
12.06.2017 r. (poniedziałek) 14.30 – 17.30.
s. 104 ul. Kilińskiego 5

NIEDZIELA

800 – 1100

Język angielski zawodowy

mgr M. Adli
s. 6 LO im. J. Słowackiego
Zajęcia w terminach: 26.02.2017 r., 12.03.2017 r., 26.03.2017 r., 09.04.2017 r., 30.04.2017 r., 21.05.2017 r., 11.06.2017 r.
Uwaga! Zajęcia z 21.05.2017 r. i 11.06.2017 r. zostają odwołane, będą odrobione w dniu 18.06.2017 roku od godziny 8.00 do 14.00.
1100 – 1400

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

mgr B. Ciura
s. 6 LO im. J. Słowackiego
Zajęcia w terminach: 26.02.2017 r., 26.03.2017 r., 30.04.2017 r., 21.05.2017 r.
Uwaga!W dniu 30.04.2017 r. zajęcia zostają odwołane, będą odrobione w dniu
21.05.2017 r. od godziny 8.00 do 11.00.
1100 – 1400

Zarys fizjoterapii

mgr M. Kuczyńska
s. 6 LO im. J. Słowackiego
Zajęcia w terminach: 12.03.2017 r., 09.04.2017 r., 28.05.2017 r., 11.06.2017 r.
1400 – 1700

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

mgr M. Kuczyńska
s. 6 LO im. J. Słowackiego
Zajęcia w terminach: 12.03.2017 r., 09.04.2017 r., 28.05.2017 r., 11.06.2017 r.
Drukuj plan zajęć