Szkoły   STM

Oferta edukacyjna STM

Bogata oferta Szkół STM w zakresie poziomów, typów i kierunków kształcenia spełnia standardy współczesnego rynku edukacyjnego. Dbamy o dostosowanie oferty edukacyjnej zarówno do potrzeb uczniów i słuchaczy jak i zmian zachodzących na rynku pracy. Kształcimy w kilku typach szkół:
  • Liceum Ogólnokształcącym STM

Oferta liceum przeznaczona jest dla osób dorosłych, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową. Nasze liceum jest szkołą ogólnokształcącą, umożliwiającą uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz przygotowującą do nauki na uczelniach wyższych.
  • Policealnym Studium Edukacji Społecznej i Ekonomii

Oferta szkoły policealnej przeznaczona jest dla osób dorosłych, które ukończyły szkołę średnią. Nauka w szkole policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • Szkole Medycznej STM

Oferta szkoły medycznej przeznaczona jest dla osób dorosłych, które ukończyły szkołę średnią. Nauka w szkole medycznej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  • Szkole Językowej British STM

Oferta szkoły językowej przeznaczona jest dla wszystkich: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych oraz pracowników firm. Umożliwiamy naukę języków obcych na różnych poziomach zaawansowania oraz w różnych grupach wiekowych.