Szkoły   STM

O nas

Tradycja Szkół STM

Historia Szkół STM sięga 2005 roku, a właściwie 1998 roku. Wszystko zaczęło się od założenia Szkoły Twórczego Myślenia. Na przestrzeni kilku następnych lat szkoła rozszerzała swą działalność, aż po uruchomienie w 2005 roku szkoły policealnej - Policealnego Studium Edukacji Społecznej i Ekonomii w Częstochowie. Aktualnie szkoła proponuje przyszłym słuchaczom wybór zawodu spośród kilku kierunków kształcenia. Dynamiczny rozwój szkoły policealnej wynika zarówno z bogatej oferty edukacyjnej, precyzyjnie dostosowanej do potrzeb społecznych oraz zmian zachodzących na rynku pracy - jak również z niepowtarzalnego sposobu funkcjonowania szkoły i budowania relacji ze słuchaczami. Policealne Studium Edukacji Społecznej i Ekonomii stwarza przyjazną i kreatywną atmosferę, wspiera rozwój pasji i zainteresowań słuchaczy, sprzyja otwartej wymianie myśli. W związku z rosnącym zainteresowaniem kształcenia w PSESIE i koniecznością poszerzenia oferty edukacyjnej, została założona w 2007 roku STM Spółka z o.o., umożliwiająca naukę w kilku typach Szkół STM – Szkole Medycznej, Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Języków Obcych. Słuchaczy Szkół STM kształci wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, wdrażająca autorskie programy nauczania. Dokładamy starań aby nasi przyszli słuchacze w ramach wielu kierunków i specjalności – mogli dokonać wyboru wziętego zawodu zgodnie z profilem zainteresowań. Systematycznie wzbogacamy ofertę kształcenia Szkół STM. Aktualnie obejmuje ona szeroki wachlarz kierunków – realizowanych w trybie stacjonarnym i zaocznym, w systemie rocznym, półtorarocznym lub dwuletnim.