Szkoły   STM

Matura 2017 – hasła dla Słuchaczy

Od 20 lutego - 10:00 do 27 lutego OKE w Jaworznie uruchomi serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY - serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych. Loginy i hasła dla maturzystów można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły (Al. NMP 24 lok. 13). Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.