Liceum Ogólnokształcące STM

Liceum ogólnokształcące

Studentki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STM dla dorosłych

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, które chcą zdobyć świadectwo dojrzałości. Nasze liceum istnieje od 2007 roku, a jego popularność nieustannie rośnie. Podczas trzyletniej edukacji doskonale przygotujemy naszych uczniów do zdania egzaminu maturalnego. A jeśli jesteś absolwentem szkoły średniej, zachęcamy do zapoznania się z propozycjami dydaktycznymi naszych szkół policealnych. Słuchaczem Liceum może zostać osoba będąca absolwentem:
  • gimnazjum,
  • 8-letniej szkoły podstawowej
  • zasadniczej szkoły zawodowej.
Nauka w Liceum trwa 3 lata. W trosce o zobowiązania zawodowe słuchaczy naszego Liceum Ogólnokształcącego umożliwiamy naukę w systemie zaocznym. Zjazdy odbywają się  średnio co 2 tygodnie w weekendy. Liceum STM umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Nauka w naszym Liceum jest bezpłatna. Liceum STM CAŁOŚĆ 3 lata NAUKI + matura ZUPEŁNIE ZA DARMO 🙂