Szkoły   STM

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


06.05.2019 r. (poniedziałek) godz. 9:00 język polski (poziom podstawowy, 170 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
godz. 14:00 język polski (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

07.05.2019 r. (wtorek)

godz. 9:00

matematyka (poziom podstawowy, 170 min.) - sala 6 LO im. J.Słowackiego (sala 5 - szatnia)

08.05.2019 r. (środa)

godz. 9:00

język angielski (poziom podstawowy, 120 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
godz. 14:00 język angielski (poziom rozszerzony, 150 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

09.05.2019 r. (czwartek)

godz. 9:00

matematyka (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
godz. 14:00 filozofia (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

10.05.2019 r. (piątek)

godz. 9:00

biologia (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

13.05.2019 r. (poniedziałek)

godz. 9:00

chemia (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
godz. 14:00 informatyka (poziom rozszerzony, cz. I 60 min. cz. II 150 min.) - sala 3.03 (III piętro) TEB Częstochowa Pułaskiego 4/6

15.05.2019 r. (środa)

godz. 9:00

geografia (poziom rozszerzony, 180 min.) - sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

 

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2019 ROKU


Komunikat o przyborach

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


Język polski 21.05.2019 r. (wtorek) godz. 16:00
Język angielski 23.05.2019 r. (czwartek) godz. 16:00

 

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego. Egzaminy odbędą się w sali 1 przy ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie).

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO


Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - 04.07.2019 r.