Szkoły   STM

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO
04.05.2017 r. (czwartek): godz. 9:00 - język polski (poziom podstawowy) (nowa matura - 170 min.) - sala 4 LO im. J.Słowackiego godz. 14:00 - język polski (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 4 LO im. J.Słowackiego 05.05.2017 r. (piątek): godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy) (nowa + stara matura - 170 min.) - sala 4 LO im. J.Słowackiego 08.05.2017 r. (poniedziałek): godz. 9:00 - język angielski (poziom podstawowy) (nowa matura - 120 min.) - sala 4 LO im. J.Słowackiego godz. 14:00 - język angielski (poziom rozszerzony) (nowa matura - 150 min.) - sala 4 LO im. J.Słowackiego 09.05.2017 r. (wtorek): godz. 9:00 - matematyka (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 LO im. J.Słowackiego 12.05.2017 r. (piątek): godz. 9:00 - biologia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 LO im. J.Słowackiego 15.05.2017 r. (poniedziałek): godz. 9:00 - historia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 LO im. J.Słowackiego 16.05.2017 r. (wtorek): godz. 9:00 - chemia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 LO im. J.Słowackiego godz. 14:00 - geografia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 LO im. J.Słowackiego Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego. KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I  PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2017 ROKU. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych   HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO
Język polski - 18.05.2017 r. (czwartek) godz. 15:30. Język angielski - 25.05.2017 r. (czwartek) godz. 15:00. Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego. Egzamin odbędzie się w Kamienicy Kupieckiej (Al. NMP 24 lok. 13).   WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - 30.06.2017 r.