Szkoły   STM

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

Egzamin maturalny - TERMINY
HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO
04.05.2015r. (poniedziałek): godz. 9:00 - język polski (poziom podstawowy) (nowa + stara matura - 170 min.) - sala gimnastyczna LO im. J.Słowackiego 05.05.2015r. (wtorek): godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy) (nowa + stara matura - 170 min.) - sala gimnastyczna LO im. J.Słowackiego 06.05.2015r. (środa): godz. 9:00 - język angielski (poziom podstawowy) (nowa + stara matura - 120 min.);  nowa matura - sala 1 Kamienica Kupiecka, stara matura - sala 2 Kamienica Kupiecka godz. 14:00 - język angielski (poziom rozszerzony) (nowa matura - 150 min.) - sala 1 Kamienica Kupiecka 07.05.2015r. (czwartek): godz. 14:00 - biologia (poziom podstawowy + rozszerzony) (nowa matura poziom rozszerzony - 180 min., stara matura poziom podstawowy - 120 min.) - sala 1 Kamienica Kupiecka 08.05.2015r. (piątek): godz. 9:00 - matematyka (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kamienica Kupiecka godz. 14:00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) (nowa + stara matura - 180 min.) - sala 1 Kamienica Kupiecka 13.05.2015r. (środa): godz. 9:00 - geografia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kamienica Kupiecka 14.05.2015r. (czwartek): godz. 9:00 - język rosyjski (poziom podstawowy) (nowa matura - 120 min.) - sala 1 Kamienica Kupiecka 15.05.2015r. (piątek): godz. 9:00 - chemia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kamienica Kupiecka 19.05.2015r. (wtorek): godz. 14:00 - historia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 1 Kamienica Kupiecka Prosimy, aby Słuchacze dnia 04.05.15r. i 05.05.15r. zgłosili się do sali 4 w Liceum im. J.Słowackiego, natomiast w pozostałych terminach do sekretariatu szkoły w Kamienicy Kupieckiej, 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość. HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 
Język polski - 13.05.2015r. (środa) godz. 16:00 Język angielski - 26.05.2015r. (wtorek) godz. 15:00 Język rosyjski - 28.05.2015r. (czwartek) godz. 16:00 Terminy i godziny egzaminów ustnych mogą ulec zmianie. Egzamin odbędzie się w Kamienicy Kupieckiej. Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 min. przed rozpoczęciem ustnego egzaminu maturalnego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość.