Szkoły   STM

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

Egzamin maturalny - TERMINY
HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO
04.05.2016r. (środa): godz. 9:00 - język polski (poziom podstawowy) (nowa matura - 170 min.) - sala 2a LO im. J.Słowackiego 05.05.2016r. (czwartek): godz. 9:00 - matematyka (poziom podstawowy) (nowa + stara matura - 170 min.) - sala 2a LO im. J.Słowackiego 06.06.2016r. (piątek): godz. 9:00 - język angielski (poziom podstawowy) (nowa matura - 120 min.) - sala 2a LO im. J.Słowackiego godz. 14:00 - język angielski (poziom rozszerzony) (nowa matura - 150 min.) - sala 2a LO im. J.Słowackiego 09.05.2016r. (poniedziałek): godz. 9:00 - matematyka (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 16a LO im. J.Słowackiego 10.05.2016r. (wtorek): godz. 9:00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 19 LO im. J.Słowackiego 11.05.2016r. (środa): godz. 9:00 - biologia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 13 LO im. J.Słowackiego 13.05.2016r. (piątek): godz. 9:00 - chemia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 15 LO im. J.Słowackiego) godz. 14:00 - geografia (poziom rozszerzony) (nowa matura - 180 min.) - sala 15 LO im. J.Słowackiego) 18.05.2016r. (środa): godz. 9:00 - język rosyjski (poziom podstawowy) (nowa matura - 120 min.) - sala 17 LO im. J.Słowackiego) Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego. HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO
Język polski - 20.05.2016r. (piątek) godz. 15:00 Język angielski - 27.05.2016r. (piątek) godz. 15:00 Język rosyjski - 25.05.2016r. (środa) godz. 15:00 Terminy i godziny egzaminów ustnych mogą ulec zmianie. Egzamin odbędzie się w Kamienicy Kupieckiej. Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem ustnego egzaminu maturalnego. WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego - 5 lipca 2016 roku