Szkoły   STM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM

Dotyczy zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym. Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym: 02.06.2015r. (wtorek) - godz. 9:00 - MATEMATYKA (poziom podstawowy) (stara matura - 170 min.). Część pisemna egzaminu będzie przeprowadzona w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie:Jaworzno, ul. Adama Mickiewicza 4.  Zdający powinni przybyć do siedziby komisji w dniu egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem nie później niż o 8:30.