Szkoły   STM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM

Dotyczy zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym:

02.06.2015r. (wtorek) – godz. 9:00MATEMATYKA (poziom podstawowy) (stara matura – 170 min.).

Część pisemna egzaminu będzie przeprowadzona w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie:Jaworzno, ul. Adama Mickiewicza 4. 

Zdający powinni przybyć do siedziby komisji w dniu egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem nie później niż o 8:30.