Szkoły   STM

EGZAMIN MATURALNY – TERMIN POPRAWKOWY

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego STM przypomina, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się: 1. Część pisemna - 23 sierpnia 2016 r. (godz. 9:00) 2. Część ustna - 24 sierpnia 2016 r. (godz. 15:00). Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Egzamin pisemny odbędzie się w sali numer 1 i 2 w Liceum Ogólnokształcącym STM im. J. Słowackiego (ul. Kościuszki 8), natomiast ustny w Kamienicy Kupieckiej (Al. NMP 24).