Szkoły   STM

EGZAMIN MATURALNY – TERMIN POPRAWKOWY

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego STM przypomina, że egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się:
  • część pisemna ze wszystkich przedmiotów - 22 sierpnia 2017 roku o godz. 9:00.
Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość, długopisem z czarnym wkładem oraz przyborami pomocniczymi, z których mogą korzystać zdający egzamin maturalny. Egzamin pisemny odbędzie się w sali numer 1 i 2 (obok sekretariatu) przy ul. Kilińskiego 5 w Częstochowie.