Szkoły   STM

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego STM, którzy zamierzają przystąpić w maju 2018 roku do egzaminu maturalnego informujemy, że 30.09.2017 roku upływa termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Kilińskiego 5 w Częstochowie. Termin złożenia deklaracji ostatecznej upływa 07.02.2018 roku.