Szkoły   STM

Szkoły dla dorosłych w Częstochowie – aktualności

Wszystkie najważniejsze informacje zabraliśmy w jednym miejscu. Ogłoszenia, organizacja pracy, zmiany w planie zajęć, rekrutacja i wszelkie inne kwestie związane z życiem naszych szkół policealnych. Proponujemy kierunki przygotowujące do pracy w konkretnym zawodzie, jak np. technik masażysta, kursy językowe dla różnych grup wiekowych oraz bezpłatną naukę w 3-letnim liceum ogólnokształcącym. Zachęcamy zarówno naszych studentów, jak i kandydatów, do regularnego odwiedzania zakładki Aktualności.

21 12.2016
Przerwa świąteczna

22.12.2016 r. – 01.01.2017 r.

30 11.2016
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego

Sesja czerwiec – lipiec 2017 r. (nowy egzamin)

30 11.2016
Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

sesja styczeń – luty 2017
(stary egzamin)

30 11.2016
Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

sesja styczeń-luty 2017 r.
(nowy egzamin)

28 11.2016
Zapytanie ofertowe nr 1/11/2016

Przedmiot zamówienia: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe (Kod CPV 73100000-3)

22 11.2016
Oferta obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

dla kierunków: Technik masażysta, Terapeuta zajęciowy, Opiekun medyczny i Opiekunka dziecięca

22 11.2016
Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Informacja dla Słuchaczy Szkół STM

26 09.2016
Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin)

sesja wrzesień-październik

26 09.2016
Wymiana legitymacji szkolnych

Od 01.10.2016 r. nowy druk legitymacji!!!